PRINCE2® wiki

Tematy

Other languages: en nl fr es ru pt it English Nederlands Français Español русский Português Italiano

Metodyka PRINCE2 mówi, że Tematy są tymi elementami projektu, które musza być ciągle w centrum uwagi przez cały czas jego trwania. Lepiej to można wyjaśnić mówiąc, że Tematy to obszary wiedzy udostępniające informację na temat („jak się do tego zabrać”) konkretnych obszarów związanych z zarządzaniem projektem takich jak Uzasadnienie Biznesowe, Planowanie, Jakość itd. Rozważ przez chwilę następujące pytanie. Pytanie: Jakie działania podejmiesz na starcie projektu w celu jego zdefiniowania, przygotowania oraz monitorowania i sterowania w jego całym cyklu życia?

Odpowiedź: Odpowiedzią na to pytanie będą Tematy a konkretnie:

Pamiętaj, że Tematy to działania, jakie podejmujesz na starcie projektu w celu jego zdefiniowania, przygotowania oraz monitorowania i sterowania w jego całym cyklu życia. Możemy też dodać, że Tematy udostępniają nam wskazówek, jakie działania powinny być podejmowane w trakcie projektu.

Tematy powinny być dopasowane do projektu, z którym masz do czynienia. Będzie to zależało od projektu i środowiska, w którym jest realizowany. Dla przykładu, jeżeli budujesz moduł księżycowy to masz tylko jedną szansę, aby zrobić to dobrze i w konsekwencji tematy Jakość i Ryzyko będą wykorzystywane bardzo szczegółowo.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki