PRINCE2® wiki
« Pryncypia

Zdefiniowane role i odpowiedzialności

Other languages: en nl fr es ru pt it de English Nederlands Français Español русский Português Italiano German

W każdym projekcie ludzie potrzebują wiedzieć, co mają robić i czego mogą oczekiwać od innych. Osobiście uważam, że jest to jedno z najważniejszych pryncypiów, umożliwiające dobre zarządzanie projektem od samego początku. Metodyka PRINCE2 mówi, że w projekcie powinny być zdefiniowane i uzgodnione role i odpowiedzialności tworzące strukturę organizacyjną angażującą interesariuszy reprezentujących biznes, użytkowników i dostawców.

W projekcie znajdą się ludzie z różnych oddziałów naszej organizacji i firm zewnętrznych. Ważne jest więc, aby struktura zespołu była klarowna ponieważ w przeciwnym razie zarządzanie projektem może się stać niemożliwe.

Zgodnie z PRINCE2 projekt ma trzech głównych interesariuszy. Są to Sponsorzy biznesowi, Użytkownicy i Dostawcy.

Niniejsze pryncypium mówi, że powyżsi interesariusze muszą być prawidłowo reprezentowani w zespole zarządzającym projektem głównie w Komitecie Sterującym.

Każda rola w zespole zarządzającym projektem jest zdefiniowana i ma uzgodnioną odpowiedzialność. Podsumowując, pryncypium „Zdefiniowane role i obowiązki”, dobra struktura zarządzania projektem daje jednoznaczną odpowiedź na pytania: „Czego się ode mnie oczekuje?”, Czego mogę oczekiwać od innych?” i „Kto i jakie decyzje podejmuje?”.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki