PRINCE2® wiki
« Pryncypia

Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji

Other languages: en nl fr es ru pt it de English Nederlands Français Español русский Português Italiano German

Pojęcie tolerancji w ujęciu metodyki PRINCE2 może być dla czytelnika czymś nowym i z tego powodu zanim podam definicje tolerancji w PRINCE2 zacznę od prostszego wyjaśnienia. Kiedy zaczynamy mówić o takich czynnikach jak czas, koszt czy zakres, Kierownik Projektu ma do dyspozycji pewien margines decyzyjny (np. +/- 10%) zanim poinformuje Komitet Sterujący, że jest lub za chwilę będzie jakiś problem. Jeżeli przedmiotowy problem jest niewielki i nie wyrzuca projektu poza tolerancje (np. przewidujemy, że koszt nie wzrośnie więcej niż 2%), to Kierownik Projektu może go obsłużyć we własnym zakresie i nie musi alarmować Komitetu Sterującego, oszczędzając jego czas.

Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji jest stosowane na każdym poziomie zespołu projektowego do zarządzania poziomem niższym. Niższy poziom zarządzania powinien powiadamiać poziom wyższy tylko w przypadku wystąpienia poważnych zagadnień, prowadzących do przekroczenia tolerancji. W PRINCE2 poważne zagadnienie jest określane terminem „zdarzenia nadzwyczajnego”, co oznacza, że rozważane zagadnienie prowadzi do przekroczenia uzgodnionych tolerancji.

A teraz wyobraź sobie, że zasiadasz w Komitecie Sterującym. Jeżeli wszystko przebiega dobrze to twój kontakt z Kierownikiem Projektu ograniczy się do regularnych raportów w trakcie etapu i raportu na jego koniec chyba, że pojawi się zdarzenie nadzwyczajne. W metodyce PRINCE2 zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji jest określane następująco: Projekt zgodny z PRINCE2 ma dla każdego celu zdefiniowane tolerancje określające granice delegowanych uprawnień.

W PRINCE2 określa się 6 różnych tolerancji. Są to tolerancje na:

Niżej przedstawię przykłady dla tolerancji dotyczących jakości, zakresu, ryzyka i korzyści jako, że czas i koszt są w zasadzie oczywiste:

Reasumując: Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji prowadzi do zbudowania warstwy zarządczej mogącej zarządzać i sterować warstwą niższą, nieangażującej się jednocześnie we wszystkie drobne zagadnienia, jakie pojawiają się w projekcie.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki