PRINCE2® wiki
« Pryncypia

Zarządzanie etapowe

Other languages: en nl fr es ru pt it de English Nederlands Français Español русский Português Italiano German

Dobrym sposobem na realizację dużego projektu lub zadania jest podzielenie go na łatwiej zarządzane fragmenty. W PRINCE2 takie fragmenty noszą nazwę Etapów zarządczych. Projekt realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2 jest planowany, monitorowany i sterowany sekwencyjnie, etap po etapie. Etapy zarządcze są oddzielone od siebie punktami decyzyjnymi nazwanymi w PRINCE2 głównymi punktami kontrolnymi Komitetu Sterującego.

Na koniec każdego etapu zarządczego Komitet Sterujący przegląda: wyniki etapu, Uzasadnienie Biznesowe i plan następnego etapu, w celu podjęcia decyzji czy można przejść do kolejnego etapu i kontynuować projekt.

Wykorzystanie idei etapów zarządczych ma wiele zalet:

W każdym projekcie mamy minimum dwa etapy zarządcze. Etap Inicjowania i następujący po nim kolejny Etap Zarządczy, w którym dostarczane są produkty projektu. Proces Zamykanie Projektu jest częścią drugiego (i ostatniego) etapu zarządczego. Projekt realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2 jest planowany, monitorowany i sterowany sekwencyjnie, etap po etapie.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki