PRINCE2® wiki
« Pryncypia

Korzystanie z doświadczeń

Other languages: en nl fr es ru pt it de English Nederlands Français Español русский Português Italiano German

Zespoły w projektach zarządzanych zgodnie z metodyką PRINCE2 powinny korzystać z doświadczeń z poprzednich projektów. W związku z tym powinny podejmować działania zmierzające do pozyskania takich doświadczeń i wykorzystywania ich we własnym projekcie.

Jak już wcześnie wspomniałem, każdy projekt jest unikatowy, co oznacza, że w każdym jest zawsze coś nowego. Jest to jedno ze źródeł ryzyka w projekcie. Możemy również powiedzieć, że każdy projekt jest związany z niepewnością, co wymaga uważnej analizy. Wszystko to razem dobitnie pokazuje, dlaczego PRINCE2 kładzie nacisk na to, aby zespoły pozyskiwały doświadczenia z podobnych projektów zrealizowanych w organizacji a jeżeli takowych nie ma to np. od zewnętrznych konsultantów.

„Korzystanie z doświadczeń” dotyczy całego cyklu życia projektu, począwszy od Przygotowania Projektu a skończywszy na Zamykaniu Projektu. Każde doświadczenie pozyskane w trakcie projektu powinno być udokumentowane i udostępnione tak, aby można je było wykorzystać w przyszłych projektach.

Metodyka PRINCE2 wskazuje również, że każda osoba zaangażowana w projekt jest odpowiedzialna za czynne poszukiwanie doświadczeń a nie bierne oczekiwania aż ktoś o nich poinformuje.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki