PRINCE2® wiki
« Pryncypia

Koncentracja na produktach

Other languages: en nl fr es ru pt it de English Nederlands Français Español русский Português Italiano German

Łatwo sobie wyobrazić, co może się stać, kiedy produkt projektu nie jest prawidłowo opisany. Wszyscy interesariusze projektu mogą mieć swoje własne wyobrażenie na temat tego, co ma powstać. Prowadzi to do wielu niepotrzebnych spotkań, opóźnień, nowych żądań, nieporozumień na temat wymaganej jakości, dodatkowych kosztów a nawet do wytworzenia produktu, który nie będzie przez kogokolwiek używany.

Szczegółowy Opis Produktu będzie linią przewodnią dla projektu, pozwoli prawidłowo określić oczekiwania i pomoże w procesie jego dostarczania. Oficjalny podręcznik do PRINCE2 zawiera następujące stwierdzenie: „Projekt zgodny z PRINCE2 skupia się na definicji i dostawie produktów a w szczególności na wymaganiach jakościowych”.

Dobry Opis Produktu wprowadza do projektu klarowność, jako że zawiera: przeznaczenie produktu, skład, pochodzenie, format, kryteria jakości, metody jakości .Tak przygotowany opis ułatwia również oszacowanie niezbędnych zasobów, powiązań i działań koniecznych do wytworzenia produktu.

Pryncypium mówiące o konieczności skupienia uwagi na produktach wskazuje, że Opis Produktu powinien być klarowny i przygotowany w projekcie tak wcześnie jak tylko to możliwe po to, aby wszyscy interesariusze mieli pełną jasność, co do tego, czego należy się spodziewać. Pryncypium Koncentracja na produktach jest adresowane przez temat Plany, jako że opis produktu jest przygotowywany przy pomocy zalecanej w PRINCE2 techniki Planowanie oparte na produktach (więcej na ten temat przy okazji omawiania tematu Plany).

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki