PRINCE2® wiki
« Pryncypia

Dostosowanie do projektu w danym środowisku

Other languages: en nl fr es ru pt it ro de English Nederlands Français Español русский Português Italiano Română German

Zarządzanie projektem powinno być dostosowane do wielkości projektu, złożoności, istotności, możliwości, ryzyka i środowiska, w którym jest realizowany. Jeżeli twój projekt jest niewielki jak choćby zaprojektowanie warsztatu dla 10 osób lub bardzo duży w rodzaju budowy elektrowni jądrowej to, chociaż metodyka PRINCE2 może być stosowana w każdym rodzaju projektów to za każdym razem sposób jej wykorzystania powinien być adekwatny do danego projektu.

Jedną z często spotykanych krytycznych opinii formułowanych przez kierowników projektów jest i ta, która mówi: „Nasz projekt nie jest zbyt duży i metodyka zarządzania doda do niego zbyt wiele biurokracji”. I tak się stanie, jeśli będziesz traktować metodykę PRINCE2 literalnie a przecież nie jest to dobry sposób na jej stosowanie. Często jako przykładu używam programu telewizyjnego „The Apprentice” . W programie tym, dwa zespoły konkurują ze sobą realizując prosty dwudniowy projekt. Każdy zespół ma Kierownika Projektu. W programie widać, że metodyka PRINCE2 może być wykorzystywana a biurokracja sprowadzona do prostej listy kontrolnej. Program pokazuje także, że w każdym kolejnym tygodniu większość Kierowników Projektów popełnia te same błędy, co oznacza, że nie rozumieją pryncypium Korzystanie z doświadczeń.

Cele, jakie przyświecają dopasowaniu to:

Dokumentacja Inicjowania Projektu (DIP) powinna opisywać jak metodyka PRINCE2 będzie dopasowana do projektu. Patrz rozdział „20. Dopasowanie” w niniejszym podręczniku.

Uwaga: Powyższe informacje dotyczące pryncypiów wyczerpują całość wiedzy wymaganej na egzaminie Foundation w tym zakresie.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki