PRINCE2® wiki
« Pryncypia

Ciągła zasadność biznesowa

Other languages: en nl fr es ru pt it ar de English Nederlands Français Español русский Português Italiano العربية German

Projekt musi się wykazywać ciągłą zasadnością biznesową i z tego powodu każdy powinien mieć Uzasadnienie Biznesowe. Oznacza to, że decyzja o rozpoczęciu projektu musi być uzasadniona biznesowo z jednoznacznie określonym zwrotem z inwestycji.

Dla przykładu, projekt będzie kosztował 20 000 Euro, ale w ciągu najbliższych 2 lat da firmie oszczędności rzędu 80 000 Euro. Pytanie „Czy taki projekt jest uzasadniony biznesowo?” jest tym samym pytaniem, co „Czy projekt ma satysfakcjonujące Uzasadnienie Biznesowe?” Jeżeli w dowolnym czasie okaże się, że zwrot z inwestycji może spaść poniżej akceptowalnego poziomu (np. o 80%) wtedy taki projekt będzie najprawdopodobniej zamknięty.

Dokument Uzasadnienie Biznesowe zawiera szczegółowe informacje składające się na Uzasadnienie Biznesowe. Pokazuje on, dlaczego projekt powinien być realizowany, jego koszt, spodziewane korzyści i uwarunkowania czasowe. Informacje te są też określane mianem zasadności biznesowej projektu. Jako, że Uzasadnienie Biznesowe jest jednym z pierwszych dokumentów tworzonych w projekcie to pomaga ono w unikaniu rozpoczynania projektów, które nie dają istotnych korzyści organizacji. Zasadność biznesowa jest przeglądana w trakcie projektu i ma to miejsce najczęściej na koniec każdego Etapu zarządczego.

Nawet projekty rozpoczynane z tego powodu, że musimy zapewnić zgodność z określonymi regulacjami wymagają uzasadnienia. Na przykład niezapewnienie zgodności z nowymi przepisami może kosztować organizację utratę udziału w rynku albo zaufania klientów, co przekłada się oczywiście na pieniądze.

Pryncypium ciągłej zasadności biznesowej narzuca obowiązek posiadania udokumentowanej zasadności biznesowej zarówno na początku projektu jak i w jego trakcie tak, aby decyzje podejmowane w projekcie były podejmowane z uwzględnieniem uwarunkowań biznesowych. W celu utrzymania zasadności biznesowej, w trakcie projektu Uzasadnienie Biznesowe jest regularnie przeglądane.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki