PRINCE2 wiki

Pryncypia

Also available in: English Nederlands Français Español русский Português Italiano

Każdy projekt zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2 powinien spełniać 7 pryncypiów i jeżeli chociaż jedno z nich spełnione nie jest, to projekt nie jest zgodny z PRINCE2.

Z punktu widzenia metodyki PRINCE2 pryncypium jest podstawową wartością, jaka zawsze powinna być obecna w projekcie zgodnym z PRINCE2. Reasumując, traktuj pryncypia jak wskazówki do najlepszych praktyk. W poniższej tabeli zebrałem wszystkie 7 pryncypiów wraz ze wskazaniem Tematów i obszarów, w których są one omawiane:

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by: Frank Turley

discussion icon Translated by: Cezary Paprocki