PRINCE2® wiki
« Procesy

Przygotowanie Projektu

Other languages: en fr es ru pt it de English Français Español русский Português Italiano German

Popatrzmy, czego dowiesz się w tym rozdziale o procesie Przygotowanie Projektu. W rozdziale tym zapoznasz się:

Przeznaczenie i cel procesu Przygotowanie Projektu

Przeznaczenie procesu Przygotowanie Projektu

Proces ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie: Czy mamy do czynienia z wartym zachodu i opłacalnym projektem? Zazwyczaj jedynym dokumentem jakim dysponujemy przed wywołaniem tego procesu jest Zlecenie przygotowania założeń. Dokument ten może jednak nie zawierać wystarczających informacji do podjęcia przez Komitet sterujący decyzji do rozpoczęciu inicjowania projektu.

Z tego właśnie powodu zdefiniowano w metodyce PRINCE2 proces Przygotowanie Projektu. Przygotowywane są w nim informacje potrzebne Komitetowi Sterującemu do podjęcia decyzji czy projekt jest wart zachodu. Główne informacje, a w szczególności zarys Uzasadnienia Biznesowego, są zawarte w Założeniach Projektu. Drugim efektem tego procesu jest znaczące obniżenie prawdopodobieństwa rozpoczęcia nierokującego projektu.

Proces nie powinien być czasochłonny. W praktyce chodzi o to, aby minimalnym wysiłkiem rozstrzygnąć czy warto przejść do etapu inicjowania projektu.

Cele procesu Przygotowanie Projektu

Celem procesu jest przeprowadzenie i upewnienie się, że w trakcie następujące elementy zostały wykonane:

Jak więc widać proces Przygotowanie Projektu ma na celu przygotowanie dla Komitetu Sterującego odpowiednich informacji i przygotowanie do etapu inicjowania.

Działania w procesie

Poniżej pokazano w zarysie, jakie działania należy wykonać w procesie Przygotowanie Projektu. Zapoznanie się z nimi pomoże lepiej zrozumieć szczegóły związane z tymi działaniami.

W wielu organizacjach projekty są rozpoczynane zbyt pospiesznie, jako że naczelne kierownictwo oczekuje, żeby działania były podejmowane szybko, co skutkuje rozpoczynaniem projektów źle zdefiniowanych.

W trakcie procesu Przygotowanie Projektu są wykonywane następujące działania:

Przyjrzyj się uważnie rysunkowi powyżej i zauważ na jakim poziomie zarządzania są wykonywane poszczególne działania. Jak widać większość działań jest wykonywana przez Kierownika Projektu. Zarys Uzasadnienia Biznesowego jest przygotowywany przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego przy wsparciu Kierownika Projektu. Kierownik Projektu odpowiada również za przygotowanie Opisu Produktu Końcowego Projektu.

Wejścia i wyjścia z procesu Przygotowanie Projektu

Wejścia

Wyjścia (podstawowe)

Wniosek o zainicjowanie projektu: Ostatnim elementem na wyjściu procesu Przygotowanie projektu jest wniosek do Komitetu Sterującego o zainicjowanie projektu . Kierownik Projektu przekazuje wraz z nim do Komitetu Sterującego zarówno Założenia Projektu jak i Plan Etapu inicjowania.

Jakie tematy PRINCE2 mają zastosowanie w procesie Przygotowanie Projektu

Zakresy odpowiedzialności związane z procesem Przygotowanie Projektu

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki