PRINCE2® wiki

PRINCE2

Other languages: en nl fr es ru pt it ro ar de English Nederlands Français Español русский Português Italiano Română العربية German

PRINCE2 oddziela warstwę zarządczą projektu od praz związanych z wytwarzaniem produktów projektu (prac specjalistycznych). Oznacza to, że ta sama warstwa zarządcza może być stosowana do różnych typów projektów. Warstwa zarządcza odnosi się do struktur organizacyjnych projektu takich jak Komitet Sterujący, Kierownik Projektu i Zespoły. Stanie się to jaśniejsze, kiedy będzie omawiany model procesowy.

Wstęp do PRINCE2

Historia i prawa właścicielskie

PRINCE2 to akronim od angielskiego Projects IN Controlled Environments, wersja 2 (Projekty w Sterowalnych Środowiskach) Od 2013 roku prawa właścicielskie należą do Brytyjskie spółki join-venture AXELOS. Poprzednio PRINCE2 i inne podejścia wywodzące się z Najlepszych Praktyk należały do Brytyjskiej agendy rządowej OGC. Inne organizacje takie jak APMG, EXIN i PeopleCert mają status Centrów Egzaminacyjnych, odpowiedzialnych za organizację i nadzorowanie egzaminów w imieniu i na rzecz AXELOS.

PRINCE2 jest w istocie najnowszą wersją standardu PROMPT, którego początki sięgają połowy 1970 roku.

Oficjalne podręczniki

Dostępne są dwa oficjalne podręczniki do PRINCE2:

Zawartość PRINCE2

W oficjalnym podręczniku zakłada się, że metodyka składa się z czterech głównych elementów (Zintegrowanych Elementów). Są to:

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki