PRINCE2® wiki
« Thema's

Voortgang

Other languages: en fr es pt pl it English Français Español Português Polski Italiano

Tijdens de projectlevenscyclus, moet het project worden gemonitord. Er moeten hoofdpunten- en faserapporten worden geschreven om te laten zien hoe het project vooruitgaat ten opzichte van het vooropgestelde plan. Controles moeten worden uitgevoerd om zeker te zijn dat het escalatie proces goed verloopt. Het is nodig om gedurende de hele levenscyclus van het project te evalueren of het project moet worden stopgezet of kan worden voortgezet.

Dit thema behandeld daarom volgende onderwerpen:

Het doel van het thema vooruitgang kan worden uitgelegd in drie delen:

Met anderen woorden, voortgang gaat over het opvolgen van de ontwikkelingen van het project in vergelijking met het vooropgestelde plan, nakijken van de rentabiliteit van het project en het controleren van afwijkingen. Controle heeft alles te maken met het maken van beslissingen en staat centraal in projectmanagement, dit om te verzekeren dat het project rendabel blijft t.o.v. zijn goedgekeurde business case.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Alexander Pattyn