PRINCE2® wiki
« Thema's

Risico

Other languages: en fr es pt pl it English Français Español Português Polski Italiano

Elk project is uniek omdat het steeds minstens één nieuw element bevat. Dit zorgt dat er steeds een stuk risico is verbonden aan elk project.

Dit thema probeert volgende informatie te achterhalen:

Risico is een onzekere gebeurtenis of verzameling van gebeurtenissen die als ze voorkomen, een positieve of negatieve impact op het project hebben. Het woord bedreiging wordt gebruikt om risico te beschrijven dat een negatieve impact heeft op de projectdoelstellingen. Men spreekt over een kans wanneer men het over risico heeft dat een wenselijke impact heeft op de projectdoelstellingen.

Men moet risico zien als iets dat een impact heeft op een projectdoestelling eerder dan op het project zelf. Met ander woorden, een risico heeft impact op wat het project wenst te bereiken. Risicomanagement verwijst naar de procedure om risico’s te identificeren, op te volgen en te beoordelen. Verder verwijst het naar de planning en hoe men kan reageren op deze risico’s. Het risicomanagementstrategie document beschrijft de specifieke risicomanagementtechnieken.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Alexander Pattyn