PRINCE2® wiki
« Thema's

Business Case

Other languages: en fr es ru pt pl it English Français Español русский Português Polski Italiano

De business case beantwoord vragen als:

Het thema business case beschrijft ook hoe men de business case moet definiëren. Het zal dus mogelijk zijn om na te gaan of er een degelijke business case is bij de start van het project en of de business case nog steeds de vooropgestelde waarde heeft tijdens het project. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van de business case. Het document kan uiteraard wel worden geschreven door, of met de hulp van, anderen. Bijvoorbeeld, de opdrachtgever kan iemand van het financieel departement betrekken om hem bij te staan bij het verzamelen van de financiële informatie.

Het project mandaat document bevat een deel van de informatie voor de business case. Dit wordt verder uitgewerkt bij de start van het project tot een overzicht van de business case en zal deel worden van het projectvoorstel. Het wordt nog verder uitgewerkt tot een apart business case document dat deel wordt van de PID.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Alexander Pattyn