PRINCE2® wiki

Thema's

Other languages: en fr es ru pt pl it English Français Español русский Português Polski Italiano

PRINCE2 bepaalt dat thema’s delen zijn van een project die continu worden behandeld gedurende de levenscyclus van een project. Een betere manier om dit uit te leggen is de volgende: thema’s zijn kennisgebieden, elk thema verstrekt kennis (hoe ermee om te gaan) over een specifiek aspect van projectmanagement, zoals business case, plannen, kwaliteit, etc.

Beschouw de volgende vragen:

Vraag: Welke activiteiten zal u ondernemen bij de start van het project om het op te zetten, te definiëren, te monitoren en te onderhouden gedurende de levenscyclus van het project?

Antwoord: Het antwoord op deze vraag zullen steeds thema’s zijn.

Onthoud dat thema’s activiteiten zijn die men doet bij de start van het project om het op te zetten en daarna gebruikt om het project te monitoren en onderhouden. We kunnen zeggen dat thema’s een soort handleiding vormen over hoe alles zou moeten lopen tijdens het project.

Thema’s zouden moeten worden op maat gemaakt om te passen bij het project waar u aan werkt. Dit zal afhangen van het project en de omgeving waarin u werkt. Bijvoorbeeld, als u een maancapsule bouwt, dan zal u maar één kans hebben om alles juist te doen, hier zal dus het thema kwaliteit en risico zeer gedetailleerd moeten worden uitgewerkt.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Alexander Pattyn