PRINCE2® wiki
« Principes

Voortdurende bedrijfsrechtvaardiging

Other languages: en fr es ru pt pl it ar de English Français Español русский Português Polski Italiano العربية German

Een PRINCE2 project moet steeds aan continue bedrijfsrechtvaardiging doen. Daarom moet elk project een business case hebben. Dit betekent dat de reden om een project op te starten logisch moet zijn vanuit een business standpunt. Het project moet dus een significant ROI bevatten.

Bijvoorbeeld, een project zal de komende 2 jaar €20 000 kosten met zich mee brengen en het zal het bedrijf €80 000 kosten besparen. “Is dit project gerechtvaardigd vanuit het business standpunt?” is hetzelfde als vragen “Heeft het project een degelijke business case?”. Als op eender welk moment tijdens het project, de verwachte waarde van een project sterk daalt (bijvoorbeeld met 80%), dan zal het project waarschijnlijk worden stopgezet.

Het business case document is een gedetailleerd overzicht van de volledige business case. Het maakt duidelijk waarom het project moet worden gedaan, wat de kosten zijn, wat de verwachte benefits zijn en bevat ook de tijdsplanning. Naar deze informatie wordt ook verwezen als het ‘business justification document’. Omdat het business case document een van de eerste documenten is die binnen een project worden opgesteld, zal het voorkomen dat er projecten worden opgestart met maar weinig benefits voor het bedrijf. De business justification wordt daarna ook gecontroleerd gedurende de volledige levensduur van het project. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op het einde van elke fase.

Zelfs projecten die worden opgesteld met nieuwe regelgeving vereisen verantwoording. Bijvoorbeeld, de kost van niet naleven van nieuwe regelgeving zou het marktaandeel van het bedrijf kunnen aantasten, het bedrijf zou klanten kunnen verliezen. Daarom kan dit een monetaire waarde worden toegekend.

Het ‘continued business jusitifaction’ principe ondersteund de nood aan een gedocumenteerde rechtvaardiging bij de start en tijdens het project. Hierdoor kunnen beslissing gemaakt worden met de bedrijfswaarde in het achterhoofd. De business case wordt regelmatig nagekeken tijdens het project om te kijken of het nog gerechtvaardigd is vanuit het business standpunt.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Alexander Pattyn