PRINCE2® wiki
« Principes

Leren uit ervaringen

Other languages: en fr es ru pt pl it de English Français Español русский Português Polski Italiano German

PRINCE2 projectteams moeten leren uit vorige projecten. Ze moeten dus initiatief nemen om vorige leerpunten te ontdekken en hier rekening mee te houden tijdens de levensduur van het project.

We gaven eerder al aan dat projecten uniek zijn, er is steeds een nieuw element. Dit creëert een stuk risico in elk project. We kunnen ook zeggen dat elk project enkele onbekenden heeft die moeten worden onderzocht. Nu zal het duidelijk worden waarom PRINCE2 het projectteam aanspoort het nodige initiatief te nemen en te leren van vergelijkbare projecten (al dan niet gedaan zijn binnen hetzelfde bedrijf). Dit in plaats van advies te nemen van externe personen (bijvoorbeeld, een externe consultant aannemen).

“Leren uit ervaring” doelt op de volledige duurtijd van het project, van de startup, tijdens het projectproces totdat het project sluit. Elk leerpunt tijdens het project moet worden gedocumenteerd. Gedocumenteerde lessen moeten worden doorgegeven zodat ze beschikbaar zijn voor projecten in de toekomst.

PRINCE2 bepaalt ook dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen die betrokken is bij een project om te zoeken naar leerpunten in plaats van af te wachten tot iemand anders dit doet.

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Alexander Pattyn