PRINCE2® wiki
« Principes

Focus op producten

Other languages: en fr es ru pt pl it de English Français Español русский Português Polski Italiano German

U kan zich waarschijnlijk de consequenties indenken wanneer een product niet goed is beschreven. Alle project stakeholders kunnen dan een verschillend beeld hebben van wat het product moet worden. Dit veroorzaakt veel onnodige vergaderingen, vertragingen, onnodige nieuwe vereiste, misverstanden omtrent vereiste kwaliteit, additionele kosten en zelfs een eindproduct dat compleet onbruikbaar is voor iedereen.

Een gedetailleerde productbeschrijving zal het project leiden, correcte verwachtingen scheppen en helpen om het vereiste product af te leveren. Het PRINCE2 handboek bepaalt het volgende: “Een PRINCE2 project focust op de definiëring en aflevering van producten, in het bijzonder hun kwaliteitsvereisten.”

Een goede productbeschrijving biedt duidelijkheid. Het bepaalt het product doel, de samenstelling, de herkomst, het formaat, de kwaliteitscriteria en de kwaliteitsmethode. Een goede productbeschrijving maakt het ook makkelijker om vereiste middelen, afhankelijkheden en activiteiten te bepalen.

Het principe ‘focus op producten’ bepaald dat de productbeschrijving zo snel en duidelijk als mogelijk in het project zou moeten worden geschreven. Op deze manier hebben alle stakeholders een duidelijk idee van wat er verwacht kan worden. Het thema plannen ondersteunt het principe ‘focus op producten’ omdat de productbeschrijving wordt opgesteld als deel van de product gebaseerde planning. (U zal hier meer over leren in het thema plannen.)

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Alexander Pattyn