PRINCE2® wiki
« Principes

Bepaal rollen en verantwoordelijkheden

Other languages: en fr es ru pt pl it de English Français Español русский Português Polski Italiano German

In elk project moeten de betrokken personen weten wat er van hem wordt verwacht en wat ze kunnen verwachten van anderen. Naar mijn mening is dit een van de belangrijkste principes om zorgvuldig te doen van bij het begin. PRINCE2 bepaalt dat een project rollen en verantwoordelijkheden moet overeenkomen en vastleggen binnen een organisatiestructuur dat de business, gebruiker en leverancier stakeholder betrekt.

In projecten kunnen personen van verschillende departementen en bedrijven zijn betrokken. Het is dus belangrijk om een duidelijke team structuur te hebben, anders is het onmogelijk een project te managen.

Volgens PRINCE2 heeft een project 3 primaire stakeholders. Dit zijn de business sponsors, gebruikers en leveranciers.

Dit principe bepaald dat de drie primaire stakeholders goed moeten worden vertegenwoordigd in het projectmanagement team en in de projectboard.

Elke persoon in het projectmanagement team heeft een vastgelegde rol en verantwoordelijkheid. We kunnen het principe “bepaal de rollen en verantwoordelijkheden” samenvatten als volgt: een goede projectmanagement structuur beantwoord de vragen “Wat wordt er verwacht van mij?”, “Wat kan ik verwachten van anderen?” en “Wie maakt welke beslissing?”.

Defined Roles and Responsibilities

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Alexander Pattyn