PRINCE2® wiki

PRINCE2 Procesmodel

Other languages: en English

Het doel van het overzicht van de projecttijdslijn is:

PRINCE2 Process Model

Opstarten van een Project (OP)

De trigger om het project op te starten is het projectmandaat. Zoals u op het schema kan zien gebeurt dit buiten het projectteam om. PRINCE2 bepaalt dat het projectmandaat wordt gecreëerd door iemand van Bedrijfs- of Programmamanagement. Opstarten van een Project (OP) is het eerste proces en heeft de hieronder aangegeven outputs, deze worden gerapporteerd aan de Stuurgroep.

Onderaan dit schema ziet u de tekst “Pre-Project”. Het OP-proces wordt verondersteld buiten het project plaats te vinden. Het project gaat niet van start totdat de Stuurgroep zijn eerste beslissing heeft genomen. Dus het OP-proces levert de informatie om het project op te starten.   Stuurgroep eerste beslissing

De allereerste beslissing van de Stuurgroep gaat over de toestemming om de Initiatiefase te laten starten. Men spreekt hier over het “Autoriseren van de Initiatie”. Er wordt bepaald of het project goed genoeg is om uit te voeren (wenselijk, levensvatbaar en haalbaar), en kijkt het plan voor de Initiatiefase na waarna men het al dan niet goedkeurt. Timing

Proces Initiëren van een Project (IP) / Initiatiefase

Na de eerste beslissing van de Stuurgroep gebruikt de Projectmanager het goedgekeurde Initiatiefaseplan om de Initiatiefase te beheren. Dit is de eerste fase van een Project. Hieronder worden de belangrijkste outputs van de Initiatiefase weergegeven die deel uitmaken van het Projectinitiatiedocument, PID:

Het meeste van het werk in deze IP-fase wordt door de Projectmanager gefaciliteerd met hulp van:

Stuurgroep tweede beslissing

Op het einde van de Initiatiefase is de Stuurgroep klaar voor het nemen van hun 2de beslissing, namelijk of het project kan doorgaan naar de 2de fase; men geeft slechts fase per fase autoriseren. Verder zullen ze de meeste informatie van het PID evalueren, met extra aandacht voor de Business Case, deze bevat een overzicht van de risico’s, de toegevoegde waarde en de ROI-informatie. Ze zullen ook het Projectplan nakijken en het plan voor de 2de fase van het project evalueren. Als de Stuurgroep het voorgaande positief evalueert, dan zullen ze:

Timing

Beheersen van een Fase (BF) – 1ste opleveringsfase

Beheersen van een Fase bevat het meeste dagelijkse werk van de Projectmanager. Deze zijn voornamelijk volgende activiteiten:

Managen Faseovergangen (MF)

Zoals u ziet in het schema onder, start het MF-proces tegen het einde van de fase en voordat het Beheersen van een Fase-proces eindigt. Het doel van het proces Managen Faseovergangen is het klaarmaken van de hieronder aangegeven informatie voor de Stuurgroep:

Stuurgroepbeslissing

Op het einde van de fase zal de Stuurgroep het volgende doen:

De laatste actie die de Stuurgroep onderneemt in deze fase is het “Autoriseren van de Volgende Fase” zodat de Projectmanager kan verder gaan met met de volgende opleveringsfase.

Timing

Volgende opleveringsfases

Projecten kunnen meer dan 2 fasen hebben, en ze worden allemaal gescheiden door een Stuurgroepbeslissing. De Stuurgroep wendt de fasen aan om de controle over het project te bewaren. Zoals u kan zien in het voorbeeld volgt de huidige opleveringsfase hetzelfde managementpatroon als de vorige fase. De grote verschillen tussen de twee fasen zal de inhoud van de Werkpakketten zijn die de teams krijgen om te ontwikkelen

Stuurgroepbeslissing

De Stuurgroep zal dezelfde activiteiten uitvoeren zoals beschreven aan het einde van de laatste fase.

Timing

Laatste opleveringsfase en Afsluiten van een Project (AP)

Het project blijft verdergaan totdat alle opleveringsfases zijn voltooid, en het zal worden afgesloten aan het eind van de laatste fase. Tip: “Het proces Afsluiten van een Project is steeds het laatste deel van de laatste fase.”

Normaal wordt naar het einde van een fase het proces Managen Faseovergangen gebruikt om te rapporteren over de huidige fase en de volgende fase te plannen. Zoals u kan zien in onderstaand schema wordt het proces Managen Faseovergangen niet gebruikt, maar gaat het proces Afsluiten van een Project daarentegen van start tegen het einde van het proces Beheersen van een Fase. In het proces Afsluiten van een Project bereidt de Projectmanager het afsluiten van het project voor.

De doelstellingen het proces Afsluiten van een Project zijn:

Het laatste wat de Projectmanager zal doen in het proces Afsluiten van een Project is de Stuurgroep aanbevelen het project af te sluiten. Daarom is het niet de Projectmanager die het project afsluit.

Stuurgroepbeslissing

De laatste beslissing die de Stuurgroep zal nemen, is het afsluiten van het project. Dit wordt ook “Projectafsluiting Autoriseren” genoemd. Voordat deze beslissing wordt genomen, onderneemt men volgende acties:

Timing

In dit voorbeeld duurt de fase 9 weken en het proces Afsluiten van een Project gebeurt in twee weken. Ook nu weer moet worden opgemerkt, dat dit verschillend is per project. Het geeft alvast een idee.

Samenvatting tijdslijn

De doelstellingen van de Projecttijdslijn waren:

Het Tijdslijnschema heeft ook laten zien:

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Alexander Pattyn